Stiftelsen

Gjerstadstiftelsen ble opprettet i 2009 for å ivareta barndomshjemmet til Joralf Gjerstad. Stiftelsen skal videreføre det grunnsyn og de holdninger som Signe og Joralf har stått for. Stiftelsen skal også forvalte Signe og Joralfs posisjon og videreføre deres menneskesyn og nestekjærlighet. Den skal gjøre Signe og Joralfs liv og virke kjent og den skal ta vare på Joralfs barndomsheim og gjøre den tilgjengelig for besøkende. 

Styret for Gjerstadstiftelsen året 2021/2022 består av:

Leder: Gunnar Thorsen

Nestleder: Frøydis Jørstad

Økonomiansvarlig: Erik Sakshaug

Sekretær: Bente Brandsegg

Medlem: Arnt Einar Bardal

Medlem: Ivar Asbøll

Vara: John Sverre Gjerstad

Vara: Bodil Vekseth 

Vara: Svein Magnus Gjerstad