Gjerstadstiftelsen

Gjerstadstiftelsen ble opprettet i 2009 for å ivareta barndomshjemmet til Joralf Gjerstad. Stiftelsen skal videreføre det grunnsyn og de holdninger som Signe og Joralf har stått for. Den skal også forvalte Signe og Joralfs posisjon og videreføre deres menneskesyn og nestekjærlighet. Signe og Joralfs liv og virke skal gjøres kjent og den skal ta vare på Joralfs barndomsheim og gjøre den tilgjengelig for besøkende. 

Gjerstadstiftelsen består av Marthe og Joralfs hjelpefond og  Gjerstadstiftelsen. Sammenslåingen av stiftelsene skjedde i 2021 og stiftelsen skal bevare begge formålene til de gamle stiftelsene. I hovedsak jobber stiftelsen med å bevare ettermælet til Joralf og Signe Gjerstad, holde gjerstadhuset åpent for besøkende, gi midler til og arrangere friluftsarrangement for funksjonshemmede og drive informasjonsarbeid. Stiftelsen vil også formidle verdisynet Joralf og Signe hadde og deres liv og virke

 
Formål 

Stiftelsens formål er å viderføre det grunnsyn og de holdninger Signe og Joralf Gjerstad har stått for, herunder

  1. Forvalte Signe og Joralf Gjerstads posisjon og videreføre deres menneskesyn og nestekjærlighet
  2. Gjøre Signe og Joralfs liv og virke kjent
  3. Disponere og ta vare på Joralf Gjerstads barndomshjem i Snåsa og gjøre den tilgjengelig for besøkende
  4. Gi midler til lag og organisasjoner som arrangerer friluftsarrangement for funksjonshemmede i alle aldre i Nord-Trøndelag

 

Styret i Gjerstadstiftelsen 2024

Leder: Arve Løberg

Nestleder: Frøydis Jørstad

Økonomiansvarlig: Erik Sakshaug

Medlem: Arnt Einar Bardal

Medlem: Ivar Asbøll

Medlem: Gunnar Aunsmo

Vara: John Sverre Gjerstad