Organisasjonen

Marthe & Joralfs Hjelpefond har som formål å gi midler til lag og organisasjoner som arrangerer friluftsarrangement for funksjonshemmede i alle aldre i Nord-Trøndelag.

Stiftelsen skal videre drive informasjonsvirksomhet om Hjelpefondet, gjennom publikasjoner, arrangement og liknende. For å realisere formålet samarbeider stiftelsen med offentlige myndigheter, private organisasjoner, lag og foreninger.

Hjelpefondet er underlagt offentlig revisjon og er registrert i Brønnøysundregisteret og Stiftelsestilsynet.