Signe & Joralf

Signe Marie Gjerstad
Signe Marie Gjerstad ble født 20. oktober i 1931 på gården Seem i Følling. Hun var nest yngst av fire søsken. Hennes foreldre drev gården Seem, og i tillegg var hennes far ordfører i Følling i 16 år.

Signe hadde en trygg og god barndom på gården, men var bare ni år da 2. verdenskrig startet. Dette har naturligvis vært med å prege hennes liv.

Signe kom til Snåsa for å gå på husmorskole, og det var i denne perioden hun møtte Joralf. De to giftet seg i Følling kirke 28. august i 1954.

Signe og Joralf fikk etter hvert tre barn, John Sverre i 1966, Jorunn Synnøve i 1972 og Svein Magnus i 1977.

I tillegg til å ta seg av heim og familie, ble også Signe en viktig støttespiller i Joralfs livsgjerning. Joralf har ved flere anledninger ytret at han aldri hadde kunnet stå i sitt virke om det ikke hadde vært for Signe.

I 2011 mottok Signe Kongens fortjenstmedalje for sin nestekjærlighet og medmenneskelighet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI 2012 ble hun tildelt «Gohjertaprisen», der begrunnelsen for tildelningen lå i all den gode servering hun gjennom tidene har ståttt for, mens et tusentall av mennesker besøkte hjemmet deres med ønske om hjelp. Signe donerte prispengene til Snåsa alders – og sjukeheim.

 

Joralf Gjerstad 
Joralf Gjerstad, også kjent som «Snåsakaill`n», ble født på Snåsa 11. april i 1926. Han kom til verden som nummer seks i en søskenflokk som etter hvert kom til å telle åtte barn.

Han hadde sin barndom og oppvekst i trettiårenes Norge, en periode som for mange var preget av stor fattigdom. Slik var det også for Gjerstadfamilien, som ble tvunget til å flytte fra heimen i Bostadlia og inn og ut av ulike husvær på Snåsa, før de etter ti år klarte å kjøpe tilbake heimen. Til tross for denne flyttingen klarte foreldrene å holde familien samlet.

Opplevelsene fra barndommen gjorde sitt til at heimen i Bostadlia ble veldig spesiell for hele familien. Ikke bare var det heimen deres, men den ble også et symbol på alt slit, all sorg og fortvilelse som familien måtte gjennom. På den andre siden var den også et symbol og et minne om den inderlige kjærligheten og styrken foreldrene var i besittelse av, og deres evner til å skape en god heim og gode minner til tross for en vanskelig tid.
Heimen har vært et samlingspunkt for hele storfamilien og slekten, og betyr mye for alle.

Som Joralf selv har sagt: «Det var et lite, beskjedent hus, men et hus fylt av kjærlighet.»

I voksen alder var Joralf ansatt ved Snåsa meieri i 35 år. I en 3 – årsperiode hadde han samme arbeidsoppgaver i Fåberg kommune. Han var i hele 16 år klokker i Snåsa kirke ved siden av å delta aktivt i lokalpolitikk og historiearbeid. Han er forfatter/medforfatter av flere bøker.

Joralf er imidlertid mest kjent for sine synske og helbredende evner. Tusener av mennesker fra inn – og utland har søkt hans hjelp. Dette har gitt han tilnavnet «Snåsakaill`n».

Joralf har mottatt en rekke utmerkelser for sin livsgjerning, bl.a Kongens fortjenstmedalje i 2001.