Om fondet

Marthe & Joralfs Hjelpefond ble etablert i 2001. Initiativtaker var Joralf Gjerstad fra Snåsa, også kjent som ”Snåsamannen” med de varme hendene.

Den våren Joralf fylte 75 år, gikk han rundt med et brennende ønske: Den dagen han ikke lenger kunne bruke sine spesielle evner, måtte han kunne hjelpe andre på en annen måte. I forkant 75-årsdagen bråvåknet han kl. 04 av en sterk drøm. Med i drømmen var Marthe Sakshaug, ei lita jente med Downs syndrom fra Steinkjer, som på den tiden hadde oppsøkt Joralf jevnlig på grunn av smerter.

Marthe kom mot han med ei rød rose og sa: «Denne er til deg, Joralf, fordi du er så snill”. Joralf skjønte at drømmen hadde et viktig budskap, så samme dag ringte han til Marthes far, Erik Sakshaug, og fortalte at et fond for funksjonshemmede burde etableres. Slik ble drømmen og rosen starten på Marthe og Joralfs Hjelpefond.

«Dette fondet skal springe ut fra rosen og spre seg over hele landet», sa Joralf.

Marthe & Joralfs Hjelpefond har i dag som formål å gi midler til lag og organisasjoner som arrangerer friluftsarrangement for funksjonshemmede i alle aldre i Nord-Trøndelag.

Hvem er Marthe?

marthe_1Marthe er født i 1989 med Downs Syndrom, og er ei livsglad jente. Marthe kom i kontakt med Joralf i 8-10-årsalderen, da hun over en periode hadde blitt dårligere og dårligere til beins. Hun fikk etter hvert god kontakt med Joralf som hjalp henne med å ta bort stivhet og smerter i bena. Dette skjedde mens hun var under medisinsk utredning, uten at man fant medisinske årsaker til problemene.

Hjelpefondet ble etablert etter initiativ fra Joralf, og Marthe syntes det var stas å bli spurt om å være med! Marthe er ei aktiv jente, hun er glad i musikk og trives godt i leiligheten sin hvor hun er en del av et fellesskap med likesinnede.

Hvem er Joralf?

joralf gjerstadJoralf Gjerstad ble født i 1926 i Snåsa og er gift med Signe. Han var ansatt som kontrollassistent ved Snåsa meieri i 35 år. I en 3-årsperiode hadde han samme arbeidsoppgaver i Fåberg kommune. Han var i hele 16 år klokker i Snåsa kirke ved siden av å delta aktivt i lokalpolitikk og historiearbeid. Han er forfatter/medforfatter av flere bøker.

Joralf er imidlertid mest kjent for sine synske og helbredende evner. Tusener av mennesker fra inn- og utland har søkt hans hjelp. Dette arbeidet har gitt han tilnavnet ”Snåsamannen”. Han er sterkt opptatt av at også de funksjonshemmede skal få sin rettmessige del av godene i samfunnet.