Familiedagen utsettes til neste år.

LEG_0219Styret i Hjelpefondet har kommet til den konklusjon at på grunn av mannskapsmangel

får vi ikke kabalen til å gå opp i år, og med den begrunnelse utsetter vi årets familiedag til neste år.

Hjelpefondets arbeid er frivillig og med det store vellykkede arrangementet ved markering

av Joralfs 90 årsdag, samt feiring av 15 år for Hjelpefondets blir det resultatet av vår kapasitet i år.

Vi regner med å starte planleggingen sammen med våre samarbeidspartnere tidlig neste år

slik at vi ikke kommer i tidsnød.

 

Vennlig hilsen

 

Gunnar Viken
Styreleder