Suksess for “Ut på tur, aldri sur”

ut-på-tur

“Ut på tur, aldri sur” er et pilotprosjekt for lavterskel uorganisert friluftsliv for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag i regi av Marthe og Joralfs hjelpefond, finansiert med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Målet med prosjektet er å skape mer aktivitet innen friluftsliv, fysisk aktivitet og sunn mat.

70 aktiviteter i 6 kommuner

Frivillige lag og foreninger i seks kommuner deltar i piloten, med ca. 70 aktiviteter: Snåsa, Steinkjer, Levanger, Namsos, Stjørdal og Verdal. I hver kommune er det etablert nettverksgrupper som har snekret sammen ulike program tilpasset målgruppen. Ulike lag og foreninger er involvert sammen med miljøarbeidere og frisklivssentraler.

12 aktivitetsopplegg

I hver kommune har det blitt gjennomført ca. 12 aktivitetsopplegg i løpet av sommeren og høsten. Det er blitt arrangert flere turer i  friluft, og variasjonen er stor når det gjelder påfunn av aktiviteter. For eksempel er det blitt arrangert setertur i Snåsafjella,  tur til Pe-Torsa forestilling i Lierne, kveldsmat i sansehager og etter fotballtrening, fisketurer i elva, olsokaktivitet på Stiklestad, dagtrim på arbeidsplassen og kostholdskurs.