Skolestafetten 11. Mai

Fra hjerte til Hjerte!

Onsdag 11. mai gjennomførte Steinkjer skole en fantastisk skolekonsert til inntekt til hjelpefondet i Dampsaga kulturhus. 350 skolebarn entret scenen etter tur, og resultatet var en imponerende opplevelse. Sangene som var valgt hadde et sterkt innhold til det Hjelpefondet står for. En fullsatt konsertsal fikk oppleve involvering og inkludering. Chand Thorsvik, som er en av hjelpefondets ambassadør var gjesteartist på konserten. Stafettpinnen ble sendt videre til Ørmelen skole, Verdal. Dato ikke klar enda.

Fra hjelpefondet deltok Marthe Sakshaug, Erik Sakshaug og styreleder Gunnar Viken