Disse fikk innvilget støtte i 2015

IMG_0518ADHD Nord Trøndelag.

Snåsa Bygdesentral.

NHF Steinkjer og omegn.

Frivilligsentralen i Levanger.

Ups Downs Nord Trøndelag.

Barne og ungdoms revmatikere gruppe i Nord-Trøndelag BURG.

LUPE Trøndelag – Landsforeningen for utviklingshemmede og Pårørende