Skolestafetten: Informasjonsbrev til skolene

Snåsa montessoriskoleTil deltakere på Skolestafetten                                           

 

VEDR SKOLESTAFETTEN

Marte & Joralfs Hjelpefond ble stiftet våren 2001, etter initiativ fra Joralf Gjerstad, landskjent som ”Snåsamannen” med synske og helbredende evner.

Stiftelsen Marte & Joralfs Hjelpefond har som formål å gi midler til lag/foreninger/ organisasjoner som arrangerer friluftsarrangement for funksjonshemmede i alle aldre i Nord -Trønderlag.

Skolestafetten startet på Steinkjer barneskole høsten 2002, med en konsert i rådhuset, hvor alle klassene ved skolen underholdte.

Tanken bak denne stafetten er at den skal bidra til holdnings skapende arbeid i skolen i forhold til ulike grupper funksjonshemming. Samtidig som det er med å gjøre Marthe & Joralfs Hjelpefond enda mer kjent samt at det kan gi lyst til å støtte det arbeidet Hjelpefondet utfører.

Noen av skolene har arrangert billøp med kostymer og selvlagde olabiler, andre med underholdning, teater, turmarsj, sketsjer og sanger. Noen av skolene har lagt skolestafetten til grunnskoleuka, der den enkelte skole selv avgjør på hvilken måte og tidspunkt for gjennomføringen.

Styret for Marte & Joralfs Hjelpefond ønsker dere lykke til og er svært takknemlig for deres deltagelse!

 Praksis:

Etter endt arrangement settes de innkomne midlene inn på

konto nr: 4476.06.23226.

Deretter velger dere en skole som dere ønsker å utfordre til å være med på skolestafetten og tar kontakt med den aktuelle skole.

Beskjed gis videre til kontaktperson i Hjelpefondet som følger opp den videre kontakt.

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med Bente Brandsegg, styremedlem i Marthe & Joralfs Hjelpefond på telefon: 924 61 967 eller pr e-post: [email protected].

Mer informasjon om Marte & Joralfs Hjelpefond finner dere på våre nettsider: www.hjelpefondet.no

 Med vennlig hilsen

for

Marthe & Joralfs Hjelpefond

Alf Daniel Moen.